Welcome to Infrastructure Services Group (ISG)

Цахим шуудан:

info@isgholdings.com

Awesome Image

Бидний тухай

The Infrastructure Services Group (ISG) provides integrated services to the mining and construction industry.

Мэргэжлийн түвшинд дараахь байдлаар зураг төсөл боловсруулах, зөвлөгөө өгөх, барилга угсралт, үйл ажиллагаа орно:

  • Мэдээлэл, Харилцаа Холбооны Технологи (МХХТ)-ийн систем хөгжүүлэлт, 1-3 хүртэлх шатны бүх дэд бүтцийн ажил, тоног төхөөрөмж ба програм хангамж
  • Цахилгаан станц ба Боловсруулах үйлдвэрийн цахилгаан ба механикийн инженеринг, барилга угсралт ба засвар үйлчилгээ
  • 300кВ хүртэлх өндөр хүчдэлийн цахилгаан ба газардуулгын систем
  • Цахилгаан, харилцаа холбооны дэд бүтцийн кабелийн бүх асуудал
  • Иргэний, механик, аюултай бүтээгдэхүүний инженерчлэл, засвар үйлчилгээ, нөхөн сэргээх ажил
  • Логистик ба хангамжийн үйлчилгээ
Дэлгүүр

Get in Touch

Та жинхэнэ түншлэл дээр ажиллаж, гайхалтай туршлага, хамгийн сайн бүтээгдэхүүн болох шинэчлэгдсэн бүтээгдэхүүнийг олж авах болно.

Email us

info@isgholdings.com

mnMN